prins bernard cultuurfonds

De kunst van het geven
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Ook geven we particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.


logo gemeente emmen

Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor gemeente Emmen. Zo dragen ze bij aan Emmen als gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en krijgt de economie een impuls door alle kunst en cultuuractiviteiten.
Maar kunst en cultuur zijn meer. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van talenten, stimulering van de fantasie en het vertellen van een verhaal op unieke en eigen wijze.

Om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren, hebben we in overleg met culturele organisaties bepaald op welke speerpunten we de komende vier jaar in gaan zetten. Deze speerpunten zijn vastgelegd in de Cultuurnota Van Goede Grond 2018 – 2021.
Alle informatie over de cultuurnota, de gehele nota én een samenvatting is te bekijken op www.vangoedegrond.nl (externe link)