Theaters.

De Kolk.

Vorige week zijn we op bezoek geweest bij Theater de Kolk in Assen.

We hebben een goede offerte gekregen, waar we mee verder kunnen en

we hebben goede afspraken kunnen maken.

Er is een optie op twee data: 16-3-2019 en 13-4-2019.

Een optie blijft normaal gesproken één maand staan, maar wij hebben de tijd gekregen tot 1-6-2018.

Mocht zich een gegadigde voordoen voor één van deze data dan wordt dat met ons overlegd en blijft de andere voor ons gereserveerd.

Atlas.

Ook van het Atlas theater is de offerte binnen.

Er moet nog een afspraak gemaakt worden om een datum te bepalen.

Zo gauw dat bekend is horen jullie dat van ons.

Optredens.

27-10-2018 Try out in ’t Schienvat in Erika. Trek daar de hele dag voor uit,

want er gaat veel tijd zitten in de repetitie, soundcheck en instellen

van de belichting.

17-11-2018 Komt Hemmeltied in De Marke, die dan 50 jaar bestaat.

Ons is gevraagd om dan aanwezig te zijn.

20-11-2018 Dag van de rechten van het kind. We zijn geboekt voor een optreden

De tijden en bijzonderheden zijn nog niet bekend. Dat volgt op een later tijdstip.

Hou al deze data vrij in je agenda ook de optiedata van De Kolk.

Als je nu al weet dat je er niet bij kan zijn geef dat dan door, dan kunnen we daar rekening mee houden bij de opstelling en scripts.

22-2-18

Gaan we het eerste deel van de repetitie besteden aan het doornemen van het script, voor zover dat dan klaar is, want het is nog steeds in beweging.

Dit is van belang voor iedereen die overweegt een rol te spelen, maar ook voor wie in het projectkoor wil zingen. Begrip van het stuk is zonder meer van belang voor de “tekstbeleving”. En het is buiten dat fijn om overal bij betrokken te zijn en te weten wat er gaande is.

We lopen de karakters door en je kan al je vragen kwijt.

Ander nieuws.

  • De Stichting Muziektheater Niet REmmen is een feit.
  • De inschrijving bij de kamer van Koophandel is onderweg en er is een afspraak bij de bank gemaakt om een rekening op naam van de stichting te openen. Zo gauw een bankrekeningnummer bekend is laten we dat weten.
  • Jullie krijgen van ons een formuliertje waarop we jullie vragen om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s, geluidsfragmenten en filmpjes van jullie, gemaakt tijdens repetitie en optredens, voor promotie doeleinden. Zonder deze zaken is het lastig om Hutspot in de sociale media en kranten onder de aandacht te brengen.
  • Wil je absoluut niet in beeld geef dat dan aan.
  • Voor iedereen onder de 18 jaar willen we graag toestemming (handtekening) van ouders/verzorgers.

Dit alles voor de goede orde.

Ondertussen gaan we gewoon verder met het werven van zangers, acteurs, muzikanten enzovoort. Er kan nog meer bij.

Tot maart kan iedereen nog aanhaken. Help zoeken!

Decor.

Binnenkort wil Irma graag met de decorclub om tafel.

Bericht over data etc. volgt.

Grime- drama workshops

Zo gauw er data bekend zijn dat de workshopdocenten kunnen zetten we die in de mail.5