www.hutspotthemusical.nlHutspot the Musical, een recept voor een smakelijke duurzame multiculturele hutspot.

Wereldwijd is men tot het besef gekomen dat Moeder Aarde ernstig ziek is.
Er worden maatregelen genomen om de zieke niet nog meer te belasten en misschien wel te laten herstellen. Maar daarvoor dient de mensheid zich aan te passen en te leren van gemaakte fouten en graag heel snel.
Wij volgen de ontwikkelingen binnen een kleine multiculturele samenleving,
die zomaar een straat of wijk in een stad of dorp in de buurt zou kunnen zijn.
Gaan ze het redden om ondanks, of misschien juist dankzij, alle verschillen een gezonde samenleving op touw te zetten?
Kunnen ze hun verleden en vooroordelen loslaten om dat ook echt sámen te doen?
We gaan het zien in

Hutspot The Musical.

De try-out van Hutspot the Musical was op 2 februari 2019 in het Sociaal Cultureel Centrum “’t Schienvat” op Erica.

24 maart 2019 was Hutspot the Musical te zien in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen.

26 oktober 2019 was Hutspot the Musical te zien in het ATLAS Theater in Emmen.


Doelstelling

Het doel is het oprichten van een multicultureel koor, het instuderen van Hutspot de Musical en daarmee uiteindelijk, na de nodige try-outs optreden in het Atlas theater met een show die van de planken spettert!!!

Hutspot is een Nederlandstalige musical, zowel in prozateksten als in liedteksten. Een uitdaging voor mensen met een andere moedertaal, maar een mooie manier om de Nederlandse taal beter te leren.

Ik hoop en verwacht dat binnen het koor men elkaar hulp zal bieden en over en weer iets van elkaars taal zal opsteken.

Met, hopelijk, zoveel inbreng uit het koor dat we muzikaal gezien ook de invloeden uit de culturen van de koorleden kunnen meenemen.

Het script is flexibel, dus inbreng wordt gewaardeerd.

Behalve het maken van “gewoon” een leuke musical waarbij de deelnemers, en later het publiek, een leuke tijd beleeft, is het onderliggende doel van het geheel precies datgene te doen wat de personages in de musical voorstaan. Verbinding zoeken met elkaar.

Niet gewoon een koor oprichten, één keer in de week samen zingen en dan weer naar huis, maar elkaar opzoeken en leren kennen, elkaars taal en gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden.

Meer info op de website van Hutspot the Musical

www.hutspotthemusical.nlSponsoren

Het Prins Bernard Cultuurfonds

De kunst van het geven
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Ook geven we particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Gemeente Emmen

Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor gemeente Emmen. Zo dragen ze bij aan Emmen als gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en krijgt de economie een impuls door alle kunst en cultuuractiviteiten. Maar kunst en cultuur zijn meer. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van talenten, stimulering van de fantasie en het vertellen van een verhaal op unieke en eigen wijze.

Om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren, hebben we in overleg met culturele organisaties bepaald op welke speerpunten we de komende vier jaar in gaan zetten. Deze speerpunten zijn vastgelegd in de Cultuurnota Van Goede Grond 2018 – 2021.
Alle informatie over de cultuurnota, de gehele nota én een samenvatting is te bekijken op www.vangoedegrond.nl


Meer info op de website van Hutspot the Musical

www.hutspotthemusical.nl