summer of love flyer 1

Summer of Love the Musical

Waar gaat het over ?

De Jeugd heeft de toekomst. En voor je het weet is je jeugd alweer verleden tijd en ben je zelf ineens een probleem geworden. Je bent namelijk een “Oudere”!! Zoals iedereen ónder de vijftig weet hebben ouderen nogal wat nadelen. Ouderen zijn kwetsbaar. Ouderen zijn hulpbehoevend. Ouderen worden massaal dement, zijn lastig, nutteloos, hebben zorg nodig, nemen veel te veel plek in en, het ergste van alles, Ouderen kosten, behalve tijd, héél véél geld! Buiten dat, waar laat je ze allemaal.

De ouderen zelf hebben een heel andere kijk op de zaak. Aan de buitenkant mag dan de eerste jeugd er wel een beetje vanaf zijn, in de geest zijn ze nog geen dag ouder geworden, wel wijzer, soms. Gevangen in een web van conventies, vooroordelen en bemoeizorg, doen ze er alles aan om zichzelf te blijven, hun “eigen mens “ te zijn. Met humor en compassie bekijken ze de wereld om zich heen. Deze oudjes, die ooit, in de Seventies, Neerlands Hoop waren.

Wat kost deelname ?

Je kunt meedoen als deelnemer van de musical voor een vaste bijdrage van € 20 per maand, incl. koffie/thee. Daarvoor krijg je een jaar lang professionele begeleiding op het gebied van zang en spel, je wordt in een fantastische groep opgenomen en je mag meespelen in een fantastische musical op het podium van het Atlastheater. Stichting Muziektheater Niet REmmen heeft zich aangemeld bij de participatiewebshop van de gemeente Emmen. Als de bijdrage een te zware last is kun je hier een beroep op doen.


Voorwaarden

Tijdplanning en voorwaarden deelname Summer of Love The MUSICAL

1. Minimum leeftijd 13 jaar.
2. Bereidheid thuis teksten en eigen koorpartij te oefenen, zodat repetitietijd hoofdzakelijk aan samenzang, samenspel, beleving en uitvoering kan worden besteed.
3. Minimale aanwezigheid van 75% op de repetitieavonden en –dagen.
4. Laatste 6 weken 100% aanwezigheid.
5. Bereid naast het repeteren ook bijkomende taken te vervullen, bijvoorbeeld bestuur, werkgroepen, decorbouw, verspreiden van posters, folders en flyers. Dit natuurlijk naar belangstelling en competentie.
6. Een auditie kan deel uitmaken van de selectie van deelnemers.
7. Er wordt gekeken naar verdeling van stemmen en types voor de rollen bij selectie van deelnemers.

– Uitvoering is voorlopig gepland op l6 oktober 2021 in het Atlastheater.
– Repetities starten op 3 september 2020.
– Extra repetitiedagen staan voorlopig gepland begin oktober 2021.
– Locatie: Wijkcentrum Angelslo (Statenweg 107, 7824 CW EMMEN)
– Deelnemersbijdrage is € 20,00 per maand incl. koffie/thee.

– Mogelijk kunt u gebruik maken van de participatiewebshop van de gemeente Emmen voor een bijdrage in de kosten.

De Stichting hanteert tijdens de repetities een Coronaprotocol.
Dit protocol is te lezen via deze link.

Als deelnemer aan een project(musical) van de Stichting Niet Remmen kun je de voor jou bestemde informatie (liedjes, script, etc) gemakkelijk bekijken. Iedereen die zich heeft opgegeven krijgt van onze secretaris een email met instructies om alle informatie over de musical te kunnen inzien.

Ben je deelnemer en heb je nog geen “Instructie Deelnemers email” ontvangen?
Vraag ernaar door een email te sturen aan onze secretaris@nietremmen.nl


Aanmelden

Als je nu denkt “ik doe (weer) mee!”, geef je dan op via de volgende link:

https://forms.gle/ufcA76vLotxENrMk7