https://translate.google.com

How to translate the entire website ?

Explanation in English

screen translate1

Do you want to read a foreign language website in your native language?
Google Translate can help you with that. And it’s not just single web pages, either. You can browse an entire website in the chosen language, and even change languages as you browse.

To translate an entire website using Google Translate, follow these steps.

1. Open a web browser and go to translate.google.com. You don’t need a Google account to access it, because it’s free to all.

2. In the text box on the left, type in the entire URL (including the https:// eg. https://nietremmen.nl ) of the website you want to view.

3. On the right, choose the language you want to see the website in.

4. Click Translate.

translate2

The translated website url appears . You can browse the entire website in that language by clicking links on the site — as long as you stay within the Google Translate user interface.

The Translate toolbar at the top enables you to do a couple of other things:

– From the To drop-down menu, you can change the translation language on the fly.
– And you can toggle back and forth between the translated website and the site in its original language.

You may wonder why some words and phrases are not translated. Google Translate translates only the actual text on a page.
Any text that appears in an image is not translated. That’s why things like a logo and various button texts aren’t translated; those are images for Google.

Google Translate

Uitleg in het Nederlands

screen translate1

Wilt u een website met een vreemde taal in uw eigen moedertaal lezen?

Google Translate kan u daarbij helpen.
Niet alleen een enkele webpagina. U kunt zelfs door de hele website bladeren in de gekozen taal en zelfs van taal veranderen terwijl u surft.

Volg deze stappen om een ​​volledige website te vertalen met Google Translate.

1. Open een webbrowser en ga naar translate.google.com. U heeft geen Google-account nodig om toegang te krijgen, omdat het voor iedereen gratis is.

2. Typ in het tekstvak links de volledige URL (inclusief de https: // bv. https://nietremmen.nl ) van de website die u wilt bekijken.

3. Kies rechts de taal waarin u de website wilt zien.

4. Klik op Vertalen.

translate2

De vertaalde website verschijnt . Klik op de url in het rechter scherm en de hele site wordt vertaald. U kunt door de hele website in die taal bladeren door op koppelingen op de site te klikken, zolang u binnen de gebruikersinterface van Google Translate blijft.

In de werkbalk bovenaan kunt u nog een paar andere dingen doen:

– U kunt de vertaaltaal direct wijzigen.
– U kunt heen en weer schakelen tussen de vertaalde website en de site in de originele taal.

Je vraagt ​​je misschien af ​​waarom sommige woorden en zinnen niet zijn vertaald. Google Translate vertaalt alleen de daadwerkelijke tekst op een pagina.
Alle tekst die in een afbeelding verschijnt, wordt niet vertaald. Dat is de reden waarom dingen zoals het logo en de verschillende knopteksten niet worden vertaald; dat zijn voor Google afbeeldingen.

Google Translate